liuli  
     
  Literaturliste  
     
     
 

LIULI:

Gao (1982)
Gao Zhixi 高至喜, „Cong Changsha Chu mu kan Chunqiu Zhanguo shuqi dangdi jingji wenhua de fazhan 從長沙楚墓看春秋戰國時期當地經濟文化的發展.“ In: Zhongguo kaogu xuehui dierci nianhui lunwenji 中國考古學會第二次年會論文集. Beijing: Wenwu chubanshe 文物出版社, 1982, S. 59-66.

Gao (1962)
Gao Shoutian 高壽田, „Shanxi liuli 山西琉璃.“ In: Wenwu 文物 4-5.1962, S. 73-79.

Chen (1956)
Chen Wanli 陳萬里, „Tan Shanxi liuli 談山西琉璃.“ In: Wenwu 文物 7.1956, S. 28-35.

Nanjing (1960)
Nanjing bowuyuan 南京博物院, „Mingdai Nanjing Jubaoshan liuliyao 明代南京聚寶山琉璃窯.“ In: Wenwu 文物 2.1960, S. 41-48.

Laowai (1961.a)
Laowai 老外, „Beijing Liulichang shihua za zhui 北京琉璃廠史話雜綴.“ In: Wenwu 文物 1.1961, S. 26-33.

Laowai (1961.b)
Laowai 老外, „Xu ‘Liulichang xiao zhi gao’ 續《琉璃廠小志稿》.“ In: Wenwu 文物 3.1961, S. 17.

Jiang (1959)
Jiang Xuanyi 將玄怡, „Gudai de liuli 古代的琉璃.“ In: Wenwu 文物 6.1959, S. 8-10.

Liu (1932)
Liu Dunzhen , „Liuliyao yiwen 琉璃窯軼聞.“ In: Zhongguo yingzao xueshi huikan 中國營造學社匯刊 Vol. 3, Nr. 3 (September 1932), S. 173-177. (Reprint in: Liu Dunzhen wenji 劉敦楨文集. Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe 中國建築工業出版社, 1982, S. 58-60.)

 
     
 

GLAS:

Gao (1985)
Gao Zhixi 高至喜, „Lun woguo Chunqiu Zhanguo de boliqi ji youguan wenti 論我國春秋戰國的玻璃器及有關問題.“ In: Wenwu 文物 12.1985, S. 54-65.

Zhou (1988)
Zhou Shirong 周世榮, „Hunan chutu liuliqi de zhuyao tedian ji qi zhongyao yiyi 湖南出土琉璃器的主要特點及其重要意義.“ In: Kaogu 考古 6.1988, S. 547-555.

An (1984)
An Jiayao, „Early Chinese Glassware“. In: Kaogu xuebao 4.1984, S. 413-448. (Trsl. Matthew Henderson, In: The Oriental Ceramic Society, Translations Nr. 12)

Thote (1996)
Alain Thote, „Intercultural Contacts and Exchanges illustrated by the burial goods from Xichuan Xiasi cemetry (6th century B.C.).“ Unpublished paper 1996.

Glover (1991)
Ian C. Glover, „Beads and Bronzes: Archaeological Indicators of Trade between Thailand and the Early Buddhist Civilization of Northern India.“ In: Karl Reinhold Haellquist (Ed.): Asian Trade Routes. [Scandinavian Institute of Asian Studies. Studies on Asian Topics, No. 13] London:Curzon Press, 1991, S. 117-141.

Glover/Henderson (1995)
Ian Glover, Julian Henderson, „Early Glass in South and South East Asia and China“. In: Rosemary Scott, John Guy (eds.), South East Asia & China: Art, Interaction and Commerce. [Colloquies on Art and Archaeology in Asia, No. 17] London: University of London, Percival David Foundation of Chinese Art, 1995, S. 141-170.

 
     
 

WADANG:

Yang (1957)
Yang Zongrong 楊宗榮, „Yan Xiadu ban wadang 燕下都半瓦當“. In: Kaogu tongxun 考古通訊 6.1957, S. 23-26.

Luo (1957)
Luo Zhongru 雒忠如, „Xi’an xijiao faxian Han dai jianzhu yizhi 西安西郊發現漢代建築遺址.“ In: Kaogu tongxun 考古通訊 6.1957, S. 26-30.

ZLB (1962)
Zhongguo lishi bowuguan kaoguzu 中國歷史博物館考古組: „Yan Xiadu chengzhi diaocha baogao 燕下都城址調查報告“. In: Kaogu 考古, 1.1962, S. 10-19, 54.

 
     
 

Allg. Architektur:

Yu, et al. (1982)
Yu Zhuoyun 于倬雲, et al., Zijincheng gongdian 紫禁城宮殿 (Die Paläste der Verbotenen Stadt). Hong Kong:The Commercial Press H.K. Branch, 1988. (Chinesische Erstauflage 1982; deutsche Redaktion F. Berger, Dai Shifeng).