Die Erfindung des boshanlu
 
     
 
Literaturverzeichnis
 
Bauer (1974) Wolfgang Bauer, China und die Hoffnung auf Glück. Paradiese, Utopien, Idealvorstellungen in der Geistesgeschichte Chinas. München: Hanser, 1974. (3. Auflage München: dtv, 1989).
Berger (1987) Patricia Berger, „‘In a Far-Off Country’: Han Dynasty Art from South China in the Asian Art Museum of San Francisco.“ In: Orientations vol. 18 no. 1 (January 1987), S. 20-31.
Changsha (1957) Changsha fajue baogao 長沙發掘報告 (Excavations from Changsha). Beijing 1957.
Changsha (1966) Hunan sheng Bowuguan 湖南省博物館, „Changsha Tangjialing Xihan mu qingli baogao 长沙湯家岭西汉墓清理报告“. In: Kaogu 考古 1966.4, S. 181-188.
Eggebrecht (1994) Eggebrecht, Arne [Hrsg.]: China, eine Wiege der Weltkultur. 5000 Jahre Erfindungen und Entdeckungen. Mainz: von Zabern, 1994.
Erickson (1989) Susan Nell Erickson, Boshanlu mountain censers: Mountains and immortality in the Western Han Period. Ph.D. dissertation, University of Minnesota, 1989.
Erickson (1992) Susan Nell Erickson, „Boshanlu-Mountain Censers of the Western Han Period: A Typological and Iconological Analysis“. In: Archives of Asian Art vol. XLV, S. 6-28.
Erickson (1996/97) Susan Nell Erickson, „The Freer Gallery of Art Boshanlu: Answers to A. G. Wenley’s Questions“. In: Oriental Art vol. XLII (1996/97) no.2 (Winter 1996/97), S. 27-38.
Fontein/Wu (1973) Jan Fontein, Tung Wu, Unearthing China’s Past. Boston: Museum of Fine Arts, 1973.
Fu (1964) Fu Tianqiu ###, „Shaanxi Xingpingxian Huo Qu­bing mu qian de Xihan shidiao yishu 陝西興平縣獲取並墓前的西漢石雕藝術.“ In: Wenwu 文物 1964.1, S. 40-44.
Gernet (1972) Jacques Gernet, Die chinesische Welt. Die Geschichte Chinas von den Anfängen bis zur Jetztzeit. (Le Monde chnois. Paris, 1972.) Aktualisierte deutsche Ausgabe, Suhrkamp Taschenbuch 1505, 1988.
Guangzhou (1981) Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo 中国社会科学院考古研究所, Guangzhoushi wenwu guanli weiyuanhui 广州市文物管理委员会, Guangzhoushi bowuguan 广州市博物馆 (eds.), Guangzhou Han mu 广州汉墓 (Excavations of the Han tombs at Guangzhou). 2 Bde. [Zhongguo tianye kaogu baogaoji 中国田野##考古報告集 Serie D, Nr. 21] Beijing: Wenwu chubanshe 文物出版社, 1981.
Hepu (1972) Guangxi Zhuang zu zizhiqu wenwu kaogu xiezuo xiao zu 广西壯族自治区文物考古写作小组, „Guangxi Hepu Xihan muguo mu 广西合浦西汉木槨墓“. In: Kaogu 考古 1972.5, S. 20-30.
Hucker (1985) Charles O. Hucker, A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Stanford Univ. Press, 1985. (Taiwan reprint: Nantian shuju, 1988.)
Huihua (1986) Zhongguo Meishu Quanji: Huihua bian 1. Yuanshi shehui zhi Nanbei chao Huihua 中国美术全集:绘画编。原始社会至南北朝绘画. Beijing: Renmin meishu chubanshe 人民美术出版社, 1986.
HYD Hanyu dacidian 漢語大詞典. 13 Bde. Shanghai cishu chubanshe 上海辭書出版社/ Hanyu dacidian chubanshe 漢語大詞典出版社, 1986-1994.
Kao gu tu Kao gu tu 考古圖. 1086-1094, Lü Dalin zuan 呂大林鑽. Siku quanshu 四庫全書 reprint. Zhonghua shuju 中華書局.
Kaohsiung (2000) Kaohsiung Museum of Fine Arts 高雄市立美術館, Pottery of the Han Dynasty 漢代陶器特展. Kaohsiung, 2000.
Kôga bunmei (1986) Tôkyô kokuritsu hakubutsukan 東京國立美術館, Kôga bunmei ten 黃河文化站 (Ausstellung zur Huanghe Kultur). O.O.: Chûnichi shinbun sha ###新聞社, 1986.
Laufer (1909) Berthold Laufer, Chinese Pottery of the Han Dynasty. Leiden: E.J. Brill, 1909. (Reprint: Rutland, Vermont and Tokyo, Japan: Ch.E. Tuttle, 1962.)
Ledderose (1982) Lothar Ledderose, „P’eng-lai and Jôdo: Some Paradise Compounds in China and Japan.“ In: International Symposium of the Conservation and Restauration of Cultural Property, „Interregional Influences in East Asian Art History“. Tôkyô: National Research Institute of Cultural Properties, 1982, S. 105-122.
Ledderose (1983) Lothar Ledderose, „The Earthly Paradise: Religious Elements in Chinese Landscape Art.“ In: Susan Bush, Christian Murck (eds.), Theories of the Arts in China. Princeton: Princeton University Press, 1983, S.##.
Ledderose (2000) Lothar Ledderose, Ten Thousand Things. Module and Mass Production in Chinese Art. Princeton Univ. Press, 2000. [The A.W.Mellon Lectures in the Fine Arts ; 1998] [Bollingen Series XXXV ; 46]
Li (1985-87) Li Xueqin, „Some Problems concerning Qin and Han Bronzes.“ In: Early China vol. 11/12 (1985-87), S. 296-300.
Lidai xiangju (1994) Guoli Gugong Bowuyuan 國立故宮博物館, Gugong lidai xiangju tulu 故宮歷代香具圖錄 (A Special Exhibition of Incense Burners and Perfumers Troughout the Dynasties). Taibei: Guoli Gugong Bowuyuan 國立故宮博物館, 1994.
Luobowan (1978) Guangxi Zhuang zu zizhiqu wenwu gongzuodui 广西壯族自治区文物工作队: „Guangxi Guixian Luobowan yi hao mu fajue jianbao 广西貴縣蘿蔔灣##一號墓發掘簡報“. In: Wenwu 文物 1978.9, S. 25-36.
Luoyang (1993) Luoyangshi di er wenwu gongzuo dui 洛阳市第二文物工作队: Luoyang Qianjingtou Xihan bihuamu fajue jianbao 洛阳浅井头西汉壁画墓发掘简报. In: Wenwu 文物 1993.5, S. 1-16.
M Morohashi Tetsuji (Hrsg.), Dai kanwa jiten 大漢和辭典. 13 Bde. Tokyo; Taishûkan shoten ##, 1955-60.
Ma (1964) Ma Ziyun ##, „Xihan Huo Qubing mu shike ji ##.“ In: Wenwu 文物 1964.1, S. 45-46.
Mancheng (1980) Mancheng Hanmu fajue baogao 滿城汉墓发掘报告. 2 Bde. [Zhongguo tianye kaogu baogaoji 中国田野考古报告集 Ser. D, Nr. 20]. Beijing 1980.
Maoling (1982) „Shaanxi Maoling yi hao wuming zhong yi hao congzangkeng de fajue 陝西茂陵一号无名中一号从葬坑的发掘.“ In: Wenwu 文物 1982.9, S. 1-17.
Mawangdui (1973) Changsha Mawangdui yi hao Han mu 长沙马王堆一号汉墓. 2 Bde. Beijing 1973.
Munakata (1991) Munakata Kiyohiko, Sacred mountains in Chinese art. An exhibition organized by the Krannert Art Museum. Urbana-Champaign: University of Illinois Press, 1991.
Needham Science and Civilization, vol. 3, section 22 (Geography and Cartography), S. 580-582 (vgl. reliefkarten mit bsl); vol 5, part 2, section 33 (Alchemy and Chemistry), z.B. S. 133 (incense, weiter bis ca. S. 150).
Nelson (1980) Diane M. Nelson, „Bronze ming-ch’i Vessels with Painted Decoration: A Regional Study in Han Pictorialism.“ In: Artibus Asiae vol. 32 (1980), S. 127-154.
Nienhauser (1986) William H. Nienhauser Jr. (Ed., comp.), The Indiana companion to traditional Chinese Literature. 2nd rev. ed. Indiana Univ. Press, 1986. (Taiwan Edition: SMC Publishing Inc., 1988.)
Pirazzoli t’Serstevens (1992) Michéle Pirazzoli t’Serstevens, „Workshops, Patronage and Princely Collections during the Han Period“. In: International Colloquium of Chinese Art History, 1991. Proceedings: Antiquities, Part 2.Taibei: The National Palace Museum, 1992, S. 415-429.
Prüch (1998) Margarete Prüch [Hrsg.], Schätze für König Zhao Mo. Das Grab von Nan Yue. Heidelberg: Umschau/ Braus Verlag, 1998.
Schaeffler-Gerken (1998) Susanne Schaeffler-Gerken, Der chinesische Rauchgefäßtyp boshanlu: Typologie, Ikonographie und Symbolik in der Han-Zeit (206 v. Chr. - 220 n. Chr.). Unveröffentlichte Magisterarbeit, Hamburg 1998. [Nicht eingesehen.]
Shi (1962) Shi Shuqing ###, „Gudai keji shiwu si kao 古代科技事務四考 (Vier Betrachtungen zu Natur und Technik im Altertum)“. In: Wenwu 文物 1962.3, S. 47-52 (Abschnitt 3).
Shuoxian (1988) Shanxisheng Ping Shuo kaogu dui 山西省平朔考古队, „Shanxisheng Shuoxian Xihan muguo mu fajue jianbao 山西省朔县西汉木槨墓发掘简报.“ In: Kaogu 考古 1988.5, S. 432-441.
Soper (1959) Alexander Coburn Soper, Literary Evidence for Early Buddhist Art in China. [Artibus Asiae Supplementum, Nr. 19.] Ascona, 1959.
Sturman (1985) Peter C. Sturman, „Wild Beasts and Winged Immortals: Early Portrayals of Landscape in Chinese Art.“ In: National Palace Museum Bulletin vol. XX no. 2-4 (May/ June - September/ October 1985).
Sui Gang (1983) Sui Gang Hanmu chutu wenwu 鐆港##漢墓出土文物 (Archaeological Finds from Han Tombs at Guangzhou and Hong Kong). O.O.: Guangzhou Bowuguan 廣州博物館, Xianggang Zhongwen Daxue Wenwuguan 香港中文大學文物舘, 1983.
Sullivan (1953/54) Michael Sullivan, „On the Origin of Chinese Landscape Representation in Chinese Art“. In: Archives of the Chinese Society of America no. 6 (1953/54), S. 54-65.
Sun (1991) Sun Ji ##, Handai wuzhi wenhua ziliao tushuo 漢代物質文化資料圖説. Beijing 北京: Wenwu chubanshe 文物出版社, 1991. [Zhongguo Lishi Bowuguan congshu, di er hao 中國歷史博物館,第二號]
Sun-Bailey (1988) Suning Sun-Bailey, „What is the ‘Hill-jar’? A Han Dynasty vessel from the E. S. Thornhill Bequest of Oriental Ceramics at the North Staffordshire Polytechnic, Stoke-on-Trent“ In: Oriental Art vol. 34 no.2 (Summer 1988), S. 88-90.
Wang (1955) Wang Ziyun ###, „Xihan Huo Qubing mu shike 西漢獲取並墓石刻.“ In: Wenwu cankao ziliao 文物參考資料 1955.11, S. 12-18.
Wenley (1948/49) A.G. Wenley, „The Question of the Po-Shan-Hsiang-Lu.“ In: Archives of the Chinese Art Society of America vol. 3 (1948/49), S. 5-12.
Wilkinson (1973) Endymion Wilkinson, The History of Imperial China: A Research Guide. Cambridge, 1973.
Wu (1984) Wu Hung, „A Sanpan Shan Chariot Ornament and the Xiangrui Design in Western Han Art“. In: Archives of Asian Art vol. 37 (1984), S. 38-59.
Xijing zaji Xijing zaji quan shi 西京雜記全釋. Giuzhou renmin chubanshe 貴州人民出版社, 1993.
ZWD Zhongwen dacidian 中文大辭典. 10 Bde. 1962-68. Taiwan repr. 1985.
## (1996) ## 全榮來, ## 香爐起源形式變##. In: Gudai wenhua 古代文化, 1996.1, S. 18-34.